Merkinės pagrindinė mokykla

V I Z I J A
Kompetentinga, kūrybinga, teikianti pagrindinį išsilavinimą mokiniams nuo 6 metų mokykla, kurianti palankią mokymosi aplinką, ugdanti socialinius ir bendravimo įgūdžius.

M I S I J A
Mokykla, kur ugdomas gebėjimas mokytis, formuojama nuostata, kad mokomasi visą gyvenimą, suprantami ir pripažįstami kiekvieno prigimtiniai gebėjimai, sudaromos sąlygos mokiniams įgyti reikiamą pagrindinį išsilavinimą.

T I K S L A S
Formuoti mokinio vertybines nuostatas būti savarankišku, atsakingu asmeniu, gebančiu spręsti gyvenimo problemas, norinčiu mokytis visą gyvenimą, tobulinančiu savo gebėjimus, turinčiu asmeninę, pilietinę bei socialinę kultūrinę kompetenciją.

U Ž D A V I N I A I

  • efektyviai organizuoti ugdymo procesą;
  • gerinti mokinių ugdymo kokybę;
  • kurti saugią ir palankią edukacinę aplinką;
  • puoselėti mokinio pasitikėjimą savo jėgomis, iniciatyvumą, savarankiškumą, kūrybingumą, nusiteikimą imtis atsakomybės, nuostatą bei gebėjimą mokytis visą gyvenimą bei tobulėti;
  • ugdyti mokinio atsakomybės, humanizmo ir demokratijos principais bei krikščioniškomis vertybėmis pagrįstą dorovinę ir pilietinę savimonę bei nuostatą vadovautis šiomis vertybėmis savo gyvenime ir veikloje;
  • plėtoti bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais, mokiniais, mokytojais veiklą.